02-1

ترجمه فوری

ترجمه فوری در سامانه دکتر کاما یعنی ترجمه‌ای که بی درنگ برای کارفرما ارسال شود. این ترجمه برای کسانی تدارک دیده شده که یک یا چند جمله برای ترجمه دارند و می‌خواهند ترجمه آن را سریع دریافت کنند. مثال خوبی برای ترجمه فوری این است که در حال گفتگوی آنلاین با شریک تجاری خود هستید و می‌خواهید موضوعی حساس را دقیق بنویسید یا اینکه او جمله‌ای نوشته است که شاید خوب متوجه نشوید و می‌خواهید که ترجمه آن جمله را به فارسی بدانید. مثال دیگر از ترجمه فوری این است که متنی را ترجمه کرده‌اید و چند جمله‌ای برای شما مفهوم نیست یا از ترجمه‌ای که کرده‌اید راضی نیستید. در این شرایط هم می‌توانید آن چند جمله را در سامانه دکتر کاما بارگذاری کنید تا در زمانی بسیار کوتاه برای شما ترجمه شود.

اطلاعات درخواست خود را وارد کنید