61986627

پروپوزال نویسی

کارپذیرانی که در سامانه دکتر کاما مشاوره برای پروپوزال‌نویسی می‌دهند، مسیر پر رمز و راز پروپوزال تا مقاله را بارها و بارها طی کرده‌اند و می‌دانند چه نکاتی باید در پروپوزال در نظر گرفته شود تا مقاله‌ای که نوشته می‌شود اشکال طراحی نداشته باشد. اشکال طراحی در مرحله اجرا هم گاهی خودش را نشان نمی‌دهد و وقتی که نتایج به دست آمد و طرح به پایان رسید، تازه نمود پیدا می‌کند و دیگر دیر است. البته شاید بشود دوباره کار را از اول انجام داد و با روش صحیح ولی خب هم زمان از دست رفته هم در بیشتر موارد هزینه. گاهی هم غیرممکن است که جمعیت مورد مطالعه را دوباره پیدا کنید یا اینکه اصلا امکان اجرای مجدد طرح باشد. این موارد باعث می‌شود که نیاز به یک پروپوزال خوب در همان آغاز راه شدیدا احساس شود. کارپذیران دکتر کاما این اطمینان را به شما می‌دهند که با توجه به اهدافی که دارید، متغیرها درست انتخاب شوند، جمعیت مطالعه دقیق و متناسب باشد، ابزار مناسب انتخاب شود و آزمون‌های آماری به درستی پیش‌بینی شوند. نتیجه تحقیق هرچه که باشد، وقتی تک‌تک این موارد درست انتخاب شده باشند، نتیجه قابل دفاع است و پژوهشگر به هدف خود که ارائه نتایج دقیق از تحقیق انجام شده است می‌رسد.

اطلاعات درخواست خود را وارد کنید