111

کاهش تعداد کلمات

برای کاهش تعداد کلمات مقاله چند راه در پیش دارید. بهترین راه این است که خودتان یاد بگیرید که با کلمات کمتر و جمله‌های کوتاه‌تر و ساده‌تر مقاله را بنویسید. حتی اگر برای رشته فلسفه مطلب می‌نویسید که ذاتا مقاله‌ها طولانی است، هنر شما در کوتاه‌تر نوشتن می‌تواند به بیشتر دیده شدن مقاله‌تان کمک کند. راه دیگر برای کاهش تعداد کلمات مقاله این است که بعد از نوشتن پیش‌نویش مقاله، سعی کنید جمله‌ها را کوتاه‌تر بنویسید. اگر بخواهید می‌توانید از خدمات کاهش تعداد کلمات مقاله هم در سامانه دکتر کاما استفاده کنید تا مقاله شما با حجم کم‌تری به ژورنال ارسال شود. این کاهش حجم باید بدون تغییر محتوا باشد و بسته به پیش‌نویس مقاله و سبک نگارش شما، می‌توان انتظار داشت که تعداد کلمات از 20 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. البته هرچه میزان کاهش تعداد کلمات بیشتر باشد، احتمال از دست رفتن محتوا بیشتر می‌شود. اگر ناگزیر باشید، باید با کارشناس همراهی کنید تا محتوایی حذف شود که کمترین اهمیت را دارد. به هر روی، کارپذیران سامانه دکتر کاما با دقت و وسواس تعداد کلمات مقاله شما را کاهش می‌دهند.

اطلاعات درخواست خود را وارد کنید