راهنمای نگارش چکیده مبسوط یا گسترده

برخی ژورنال‌ها به ویژه در حوزه علوم انسانی و برخی کنفرانس‌ها از شما چکیده گسترده درخواست می‌کنند. مطمئن باشید کلیپی به این کوتاهی و جامعی که همه چیز از سیر تا پیاز را درباره چکیده گسترده یا چکیده مبسوط توضیح داده باشد در هیچ دوره آموزشی پیدا نمی‌کنید. اینکه چکیده مبسوط باید چه بخش‌هایی داشته باشد؟ چند کلمه باشد؟ با چه قالب یا فرمتی نوشته شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها و موارد دیگر را در این کلیپ آموزشی یاد می‌گیرید. اگر پرسشی دارید که در این کلیپ پاسخ داده نشده است، کامنت بگذارید یا فرم درخواست پر کنید. کارشناسان دکتر کاما در اولین فرصت پاسخ شما را خواهند داد.

 

 

بیشتر بخوانید
drcomma مهر 24, 1400 2 دیدگاه